ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מספק כיסוי ביטוחי כנגד תאונה בלתי צפויה ונותן כיסוי כלכלי במקרה של נזק, נכות ואף מוות מתאונה. פוליסת ביטוח תאונות אישיות מוצעת על ידי כל חברות הביטוח הגדולות בישראל כשהתנאים ניתנים להתאמה לצרכי המבוטח.