ביטוח ריסק

מבין ביטוחי החיים הנפוצים ביותר תמצאו את ביטוח הריסק, המהווה את הביטוח המוכר והנפוץ ביותר בתחום ביטוחי החיים. ביטוח ריסק הוא למעשה ביטוח המעמיד לשארים של בעל הפוליסה פיצוי כספי במקרים בהם בעל הפוליסה הלך לעולמו (במסגרת ביטוח ריסק טהור), או לחילופין, במקרים בהם בעל הפוליסה איבד את כושר העבודה (במסגרת ביטוח ריסק הכולל מרכיב של חיסכון).


ביטוחי ריסק – כל האפשרויות

ביטוח חיים ניתן לרכוש לצרכי כיסוי לתקופה מסוימת, ברוב המקרים לתקופות של 10 עד 30 שנה, או לחילופין, לרכוש ביטוח חיים המעניק כיסוי ביטוחי לכל החיים. שני סוגי ביטוח הריסק המוצעים לכם על ידי חברות הביטוח השונות הם:

ביטוח ריסק טהור- ביטוח במסגרתו משלמת חברת הביטוח לשארים של בעל הפוליסה קצבה חודשית רק לאחר מות המבוטח ובהתאם לתקופת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח.

ביטוח ריסק הכולל מרכיב חיסכון- ביטוח ריסק עם חיסכון משלב בין הקצבה המוענקת לשארים עם פטירתו של המבוטח לבין חיסכון כספי הניתן לבעל הפוליסה או לשארים עם הגיעו לגיל הפרישה.

בשני המקרים, ניתן להוסיף מרכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה, דבר המאפשר לבעל הפוליסה או לשארים לקבל תגמולים בגין אובדן כושר העבודה כתוצאה מפציעה, תאונה או מחלה.


ביטוח ריסק –למה חשוב לשים לב?

במידה וגם אתם עומדים לקראת העמדת פוליסת ביטוח ריסק, מומלץ להיוועץ עם מספר אנשי ביטוח שונים הבקיאים בענף ביטוח החיים. כמו כן, מומלץ לשים לב לנתונים הבאים המוצעים לכם על ידי חברות הביטוח השונות: משך ביטוח הריסק, עלות הביטוח החודשית ועלות הביטוח הכוללת, גובה הפיצוי במקרים של מוות או אובדן כושר העבודה, משך תקופת הביטוח והרצף הביטוחי.

שמירה על רצף ביטוחי תאפשר לכם לא לאבד זכויות ולא להצטרף לחיתום מחדש של פוליסת הביטוח. במקרים בהם אתם עוזבים את מקום העבודה לזמן לא מוגדר, מומלץ לרכוש "ביטוח ריסק זמני" המאפשר לכם להמשיך לקיים את הפוליסה ללא מרכיב חיסכון לפרישה, ולאחר שתחזרו למסלול העבודה, תוחזר הפוליסה לקדמותה.

זכרו- הפסקת הרצף הביטוחי (הפסקת תשלום פרמיית דמי הביטוח), עלולה הפוליסה שלכם להיות מבוטלת, וכפועל יוצא מכך לא תהיו זכאים לפיצוי כספי כל שהוא.

ביטוח ריסק הינו ביטוח המתחדש בדך כלל מדי שנה, והוא ממשיך ללוות את המבוטח עד לגיל הפרישה, במידה והמבוטח איננו נזקק להפעלתו קודם לכן. לרשות המבוטח עומדת האפשרות להפסיק בכל עת את ההפרשות לפרמיית הביטוח, וכפועל יוצא מכך, להפסיק את הפוליסה.

גובה הפיצוי בביטוחי ריסק נקבע על פי גובה הכיסוי הנקבע בפוליסה, ולכן ככל שגודל הפיצוי אותו אתם דורשים הינו גדול יותר, כך תדרשו לשלם דמי פרמיה גבוהה יותר. בניגוד למסלולי ביטוח אחרים, ביטוח ריסק מאפשר לכם לרכוש כפל ביטוחי חיים, כלומר, לרכוש מספר פוליסות של ביטוחי ריסק, ובמקרה של פיצוי, ניתן יהיה לקבלו באופן מצטבר מכלל פוליסות הביטוח אותן רכשתן.