ביטוח תלמידים

על פי הוראת חוק חינוך חובה, הרשויות המקומיות חייבות לבטח את התלמידים שנמצאים בתחום השיפוט שלהן בביטוח תאונות אישיות. במקרה של נזק כלשהו שנגרם לתלמיד הן במהלך יום הלימודים והן בכל שעה אחרת ביממה, הורי תלמיד זכאים לפיצוי מחברת הביטוח בהתאם לנזק שנגרם וללא כל צורך בהוכחת רשלנות. כל תלמידי ישראל מבוטחים בפוליסה זו ולהם ולהוריהם הזכות לתבוע פיצוי במקרה של תאונה.

מה כוללת פוליסת ביטוח תלמידים ומה רמת הכיסוי?

לפוליסת ביטוח תלמידים מספר דגשים:

מוות כתוצאה מתאונה – במקרה בו תלמיד המבוטח בפוליסה נפטר כתוצאה מתאונה להורי התלמיד משולם סכום כולל של 130,000 ₪.

נכות כתוצאה מתאונה – תאונה שהותירה לתמיד עם נכות מזכרה אותו ואת הוריו בפיצוי בסך 34,000 ₪ על כל 10 אחוזי נכות כפי שיקבעו על ידי הביטוח הלאומי. כלומר, 100% נכות מזכים בסכום של 340,000 ₪. במקרים של נכות קשה במיוחד ניתן לקבל תוספת של 50% מן הגובה המקסימאלי של הפיצוי. זיכוי בגין נכות קשה יכול להגיע על פי סיף זה ללמעלה מחצי מליון שקלים.

נכות זמנית – לפי סעיף זה, תלמיד אשר עבר תאונה ורותק למיטתו למשך יותר מ 6 ימים לתקופה שאינה נופלת מ 21 יום סכום הפיצוי יהיה 85 ₪ ליום. אם התלמיד אושפז בבית החולים, החל מן היום השישי יינתן פיצוי בסך כ- 128 ₪.

אמצעי עזר רפואיים – הפוליסה מכסה אמצעי עזר רפואיים הדרושים לתלמיד אשר נפגע בתאונה לתקופה שאינה עולה של שישה חודשים. סעיף זה מתייחס רק לאמצעי עזר שאינם כלולים בחוק הבריאות הממלכתי.

כיסוי ביטוחי עבור הורי התלמידים – הורי תלמידים אשר לוקחים חלק בפעילות בית ספרית כגון טיולים, ימי עיון ועזר וכדומה מבוטחים גם כן בביטוח תאונות אישיות. במקרה מוות גובה הפיצוי הנקוב בפוליסה הוא 134,000 ₪ ובמקרה בו נגרמה נכות הסכום יכול להגיע עד ל340,000 ₪.

תנאי פוליסת ביטוח תלמידים

כלל התלמידים מבוטחים במשך 24 שעות ביממה בכול מקום הן בארץ והן בחו"ל, לכן הכיסוי הביטוחי תקף למעשה בכול זמן בכול מקום ואין חשיבות להיכן ומתי התרחשה התאונה , בבית הספר, בבית או בחופשה בחו"ל. ניתן להגיש תביעה על סמך הפוליסה עד ליום הולדתו ה 21 של התלמיד הנפגע. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי ההורים של קטין מתחת לגיל 18 או על ידי הילד הנפגע כאשר הוא מגיל לגיל 18.

סייגים לפוליסת ביטוח תלמידים

כנהוג בכול פוליסת ביטוח תאונות אישיות גם כאן, ישנם חריגים אשר אינם זכאים לפיצוי בגין תאונה באם מתרחש אחד מן התנאים הבאים:

  • מלחמה ופעולות איבה, אירועי טרור
  • תאונות עבודה אשר מזכות בפיצוי מהביטוח הלאומי
  • פעילות צבאית ורשלנות רפואית
  • תלמיד מעל גיל 45